Novela zákona o vysílání je nebezpečná

Úhel pohledu
Očekává se, že nyní schvalovaná novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání nastartuje rozvoj digitálního rozhlasového a televizního vysílání a otevře rovné podmínky na mediálním trhu. Takové očekávání je jistě oprávněné.

V letošním roce budou rozděleny a vymezeny kmitočty pro pozemní vysílání. Stát, který nebude na digitalizaci připraven, bude mít horší podmínky. A v konečném důsledku může přijít o kmitočty v příhraničních oblastech, protože tady se nekopírují hranice státu.

Z těchto důvodů je důležité včas přijmout zákon, který poskytne oporu pro technický přechod z analogového na digitální vysílání v České republice. Na tuto potřebnou normu se ovšem v Poslanecké sněmovně začaly nabalovat pozměňovací návrhy, jež zcela mění původní záměr.

Úkolem zákonodárců je připravit zákon, který nestraní žádnému subjektu, ale dává všem možnost uplatnit svoje kvality a nápady na trhu.

Výsledkem by měla být rozmanitost a kvalita. Praxe však vypadá poněkud jinak. Jednotlivé pozměňovací návrhy většinou vnášejí do novely zájmy konkrétních hráčů na mediálním trhu, kde si každý chce pro sebe vyjednat nejlepší podmínky. Potíž je ale také v tom, že jeden stojí proti druhému, a tak je vlastně nemožné najít společné řešení.

Návrh komplexní, ale sporný
Za základ projednávání ve sněmovně byl přijat komplexní pozměňovací návrh poslance Ladislava Skopala, který připravil a vyjednává bývalý poslanec a bývalý ředitel Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Miloslav Kučera (dnes je i poradcem ministra kultury Vítězslava Jandáka).

Tento komplexní návrh přináší řadu sporných ustanovení, která mohou v budoucnosti přinést podobné problémy, jaké už jsme v minulosti v oblasti vysílání řešili. Návrh zasahuje do jednání mezi soukromými podnikateli tím, že jim přikazuje, jak mají svoje vztahy uspořádat, předepisuje Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, jak má hlasovat, v podstatě likviduje všechna výběrová řízení na vysílací licence a ohrožuje i samu existenci volných kapacit pro nové domácí televizní programy. Za nejhorší a nejproblematičtější však je třeba považovat to, že tento návrh mění zcela princip duálního vysílání, pro který se naše země rozhodla. Ten spočívá na dvou typech provozovatelů vysílání, kdy vedle sebe existují vysílatel ze zákona (média veřejné služby) a vysílatel s licencí. Tyto subjekty mají odlišné povinnosti, odlišný způsob financování a řídí se jinými zákony.

Komplexním návrhem se však z vysílatelů s licencí prakticky stávají vysílatelé ze zákona, protože se jim právo vysílat (licence) uděluje zákonem. Každý si pak jistě dovede představit, co to může v praxi znamenat. Jestliže zákonem přidělíme vysílateli s licencí možnost (vlastně povinnost) vysílat, můžeme očekávat, že vysílatel bude časem nárokovat finanční kompenzaci ze státního rozpočtu.

Návrh poslance Skopala (Kučery) dále zcela zneschopňuje Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která má licence na základě splnění předepsaných povinností udělovat. Rada by byla přijetím tohoto návrhu paralyzována, protože nejen že by nemohla rozhodnout o udělení licencí, ale ani vymáhat plnění podmínek, budou-li porušeny, protože žádné (podle návrhu) ani nestanoví.

otéž se také týká dalšího neuralgického bodu návrhu zákona, návrhu na oddělení televize Prima zákonem od regionálních televizí, se kterými podle platné licence vysílá na sdílených kmitočtech. Regionálním televizím pak má být jako kompenzace přidělen nový celoplošný kanál (ovšemže opět bez licenčního řízení, takže nikdo nebude vědět, jaký může být obsah vysílání).

Nepřekvapí pak už ani to, že se navrhuje odebrat České televizi a Českému rozhlasu již přiznané možnosti, ani to, že pouhým mechanickým nahrazením pojmů kabelový systém a družice za pojem síť elektronických komunikací bude zahlcena veškerá kapacita digitálního vysílání, a to ještě programy, které ani nemusejí být nikde licencovány, protože na základě zákona vznikne provozovatelům převzatého vysílání přednostní právo a opět bez licenčního řízení. Mohli bychom se tak dočkat „pěkných“ a někdy i „veselých“ překvapení.

Komu to poslouží? Občanům ne
Nechci unavovat dalšími technickými detaily, i laikovi však musí být jasné, jak problematická i nebezpečná může novela být, pokud bude přijata ve znění, jak jsem jej popsala výše. Komu poslouží, je zcela zřejmé. Nebudou to občané, kteří by měli mít možnost výběru z kvalitní programové nabídky a plurality informací, ale zavedení velcí hráči v současných stojatých vodách mediálního prostoru.

Demokracie i kultura tím samozřejmě utrpí a možnosti, jež má a měla přinést digitalizace, zůstanou jen snem. Alespoň v naší kotlině.

Komentáře jsou uzavřeny