Bylo by poctivé říci to občanům

Málokdy se stane, že Sněmovna sebere veřejnosti miliardu ročně, jeden z poslanců na to upozorní a v médiích se o tom pak neobjeví ani zmínka.

Pozměňovací návrh pana poslance Skopala vypouští celou úpravu otázky valorizace poplatků s ohledem na míru inflace a dalším pozměňovacím návrhem ji v nejednoznačné podobě umisťuje do přechodných ustanovení.
Jeho další pozměňovací návrhy se již všechny týkají postupného navyšování poplatků a útlumu reklamy v České televizi. Kromě již minule zmíněné argumentace, že se tímto krokem nabízí soukromým provozovatelům minimálně další miliarda zisku, kterou ale zaplatí občané, je třeba připomenout, že navýšení poplatku na 100Kč pouze valorizuje poplatek na kupní sílu roku 1997, od kdy nebyl změněn. Tedy ani navrhované zvýšení na 135Kč po úplném odebrání reklamy nebude stačit ke kvalitnímu a plnohodnotnému plnění úkolu vysílání veřejné služby v nových podmínkách, kdy například vedle výroby je také jedním z úkolů České televize vysílat souběžně analogově i digitálně až do úplného vypnutí analogu, což je nový ekonomický nárok na její rozpočet. Proto je konečná částka 135Kč při současném zrušení reklamy nereálná a televize veřejné služby s ní nebude moci kvalitně plnit své úkoly uložené zákonem, anebo se bude muset v budoucnu opět navýšit minimálně na 150Kč a možná i více. Když k tomu připočteme navrhované částky pana poslance Máši na navýšení poplatku za rozhlas na 65Kč, dojdeme už ke slušné sumě. Bylo by poctivé říci to občanům rovnou.
Pozměňovací návrh pod bodem se týká zákazu slučování reklamních časů jednotlivých programů České televize. Přijetím tohoto návrhu zahájíme postupnou likvidaci kulturního a stále ještě jedinečného programu ČT2. Právě rezignací na využívání reklamního času na tomto programu a jistou možností využít ho na ČT1 si druhý program může zachovat svůj charakter. Chceme-li z ČT2 vybudovat další zábavní kanál, který bude soutěžit s dalšími celoplošnými vysílateli o sledovanost, a tedy o výtěžnost z toho mála reklamy, co má, chceme-li rezignovat na kulturního a náročného diváka, pak přijetím tohoto pozměňovacího návrhu donuťme Českou televizi, aby na druhý program umístila reklamu a způsobila jeho zcela opačné programové schéma.
Je jistě možné diskusi o zrušení reklamy v médiích veřejné služby otevřít v okamžiku, kdy se většinově přejde na pluralitní digitální vysílání. Je ale velmi nešťastné a neprozřetelné určit už teď rok 2008 jako termín zákazu, když ještě ani nevíme, v jaké podobě bude schválena novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.Byť považuji za naprosto nezbytné pro fungování společnosti a její kulturu valorizovat poplatky médií veřejné služby, v důsledku předložených pozměňovacích návrhů nejde už bohužel pouze o ně. Jsme odpovědni nejen za fyzickou existenci těchto médií, ale také za podmínky na reklamním trhu v naší zemi. Tuto odpovědnost pokládám za stejně důležitou, ne-li ještě důležitější.

Komentáře jsou uzavřeny