Plošné zvyšování nebylo nutné

Zákon o deregulaci přinese „zoufalé lidské příběhy“
Praha – Ve sporech o nájmy nakonec zvítězil argument, že deregulace narovná rozdílnost cen a přinese majitelům peníze na opravy domů.
Souhlasím s tím, že majitelé musí dostávat takové nájemné, aby mohli udržovat domy v dobrém stavu a k tomu mít přiměřený zisk. Protože se údržbou domů starají také o krásu místa, kde všichni žijeme, a pomáhají v tomto obcím i státu, považuji za důležité, aby jim stát nebo obec přispěly i na velké opravy domů např. zrychlenými odpisy, daňovými úlevami nebo jednorázovými finančními příspěvky. Takto směřované peníze ze státního rozpočtu bych považovala za dobře umístěné na rozdíl od miliard, které vydáme jako příspěvek na neregulované nájemní bydlení z daní nás všech.
Kromě toho každý majitel je v jiné situaci, má dům v dobrém nebo špatném stavu, má nebytové prostory nebo nemá, a není tedy dobré uplatňovat plošné řešení. Vidím také absenci diskuse o tom, jak se mají stát i obce starat o základní lidskou potřebu, potřebu bydlení, a jaké mechanismy k tomu užít. Schází mi vyjádření obcí, jak se stavějí k přijatému zákonu, jak jej budou aplikovat v praxi. Tím, že k této diskusi nedošlo, zvyšuje se v některých městech nájemné v bytech, a to i obecních, natolik, že je už nájemníci neunesou. Nikdy se nemluvilo tom, kolik peněz je zapotřebí na údržbu domů či bytů a jakou poměrnou částkou mají nájemníci přispívat na majetek, který není jejich a kde budou jejich nájemní práva velmi oslabena.
Není pochyb o tom, že se zákon má tvrdě vypořádat s těmi, kdo zneužívají ve svůj prospěch, co jim nepatří tím, že dále pronajímají cizí majetek nebo s ním spekulují. Zákon však postihne i slušné nájemníky, kteří už prostě nemohou zvládnout výši platby za byt. Je sice schválen další zákon,(zákon o hmotné nouzi) podle kterého by se měla lidem v nouzi doplácet určitá částka, ale zatím k němu není prováděcí vyhláška, takže nejsou známa pravidla, za jakých to bude možné. Přiblížili jsme se jím také k orwellovskému řízení světa, kdy k nám do bytu budou chodit úředníci a kontrolovat obrazy, auta nebo metry čtvereční, aby posléze příspěvek odmítli.
Domnívám se, že je v zájmu obce, aby se v ní lidem dobře žilo. Je to jeden z hlavních důvodů její existence. Proto má být dostupné nájemní bydlení pro různé typy občanů. Každý nechce bydlet ve vlastním a spousta lidí se dnes zadlužuje prostě z úzkosti, že o byt přijde. Znám vyjádření pražských starostů, kteří tvrdí, že už dnes jim na údržbu domů stačí stávající nájemné.
Proč tedy dojde k navýšení, které překračuje nákladové bydlení? Ať si soukromí majitelé domů navyšují, jak chtějí, zvláště, pokud dům sami postavili. Možná se najdou ti, kdo rádi zaplatí nadstandard a nikdo jim do jejich práv nebude zasahovat. Problém zůstává tam, kde si někteří majitelé zakoupili domy i s nájemníky a dnes je drží pro spekulaci.
Jsem přesvědčena, že praxe příštích let přinese množství zoufalých lidských příběhů, například starých lidí, kteří na zvýšené nájemné nebudou mít, pro které stěhování, pokud vůbec bude mít kam se přestěhovat, znamená často smrt. Pak se ukáže, že je nutné urychleně se k zákonu vrátit v duchu námětů, které jsem nastínila výše.

Komentáře jsou uzavřeny