17. listopad

V dnešní den je dobré se podívat, kam jsme od roku 1989 došli. Je to 18 let, co jsme se vrátili k demokracii. Ale za celou tu dobu se nepovedlo naplnit jeden z jejích nástrojů, o kterém je zmínka i v ústavě a to je přímá demokracie prostřednictvím obecného referenda. Máme sice možnost hlasovat v místních referendech, ale i tam je k platnosti referenda třeba účasti padesáti procent obyvatel, takže nakonec ve většině případů rozhodují ti, kteří nechodí a o nic se nezajímají. Kdyby se totéž procento užilo na např. volby do sněmovny a senátu, Parlament by byl prázdný. Často se proti přímé demokracii argumentuje tím, že se lidé zajímají jenom sami o sebe a že ničemu nerozumějí. Těmto hlasům je dobré osvěžit paměť a připomenout kolikrát lidé u nás prokázali dobrou orientaci i statečnost. Narukovali v roce 1938, demonstrovali na podzim roku 1939, zaplnili náměstí v letech 1968, 69 a 1989. Přišli hájit nezávislost České televize v roce 2000. Většina lidí u nás je schopná přinést nějakou oběť pro vyšší zájem, ale musí vidět její smysl a musí vědět, že se o ni dělíme všichni. Pokud smysl nenacházejí, ať už jde o reformu financí nebo radar v Brdech, pak není možné se divit, že se prohlubuje propast mezi volenými zástupci a občany. Jedině souhlas většiny společnosti může zaručit úspěch zvolené cesty, protože lidé nesou důsledky dobrých i špatných řešení. Pokud se jim neumožní účast v diskusi a nedá se jim možnost spolurozhodovat, není to skutečná demokracie, ale jenom její fasáda.

Proto je dobře, že občanská společnost dává o sobě vědět a že znovu přišla v tento den připomenout ideály 17. listopadu.

Komentáře jsou uzavřeny