A. Gore

Koncem dubna jsem se zúčastnila zájezdu do Rakouska po obnovitelných zdrojích. Cestou jsme si promítli dokument Al. Gora „Nepříjemná pravda“. Znala jsem jej pouze z reakcí v českém tisku, kde se psalo polemicky o několika detailech filmu a zejména o tom, že on sám prý podle svých slov nežije. Film je neuvěřitelně střízlivý. Gore se důsledně drží faktů, které dokládá grafy , fotografiemi a filmovými záběry, které dokumentují stav ledovců nejvyšších hor světa před lety a dnes a předvádí graf šokujícího nárůstu hodnot kysličníku uhličitého. Snad nejpůsobivější jsou záběry tání ledovců na pólech a počítačová simulace modelu světa , která ukazuje, co se naší planetou stane, pokud některé ledovce roztají. V kontrastu s tím jsou ukázány postoje většiny politiků. Doporučuji každému, kdo chce znát skutečnost a ne její interpretace, aby si film pustil a udělal názor sám.
Nerozumím argumentům těch, kdo napadají vědce. Pokud mají pravdu ti, kteří zpochybňují vážnost situace a v příštích deseti až patnácti letech se nic vážného nestane, snížení oxidu uhlíku nikomu neuškodí, naopak rozvinou se nová odvětví obnovitelných zdrojů, která oživí ekonomiku a ozdraví ovzduší. Pokud však mají pravdu hlasy varovné, dojde ke katastrofě nepředstavitelných rozměrů. Můžeme si vyměňovat názory a přít se jako malé děti, přesto i v tuto chvíli, kdy píši tyto řádky, jezera vysychají, ledovce tají a extrémů počasí přibývá.
Nemá však cenu naříkat, ale jednat. V Rakousku jsme viděli vesnici, která je naprosto energeticky soběstačná a vyrábí z obnovitelných zdrojů elektrickou energii, teplo i biopalivo. V jiném místě jsme navštívili statek, kde jeho majitel jezdí na vlastní, za studena lisovaný rostlinný olej. Lidé, které jsme tam potkali jsou sebevědomí, soběstační, venkov zabydlený, lidé zaměstnaní a spokojení. Nebezpečí oteplování si uvědomují a něco pro to dělají. Člověk si nutně musí položit otázku, proč tohle někomu vadí? I biblický Josef ve starém Egyptě se připravil zemi na příštích sedm let hubených a nezačal na místo činů diskutovat o tom, že faraonův sen je pitomost. Díky jeho moudrosti a činům šly dějiny dál. „Nepříjemná pravda“ se dá koupit na DVD. V roce 1989 volali lidé na bývalého funkcionáře. „Nejsme děti“. Měli bychom to možná začít volat znovu.

Komentáře jsou uzavřeny