Oficiální stránky prezidentské kampaně

najdete zde:
www.prezidentkatf.cz

Vážení a milí,

tyto stránky jsem se rozhodla založit ze dvou důvodů. Po odchodu ze Sněmovny už nemám emailovou adresu, abych mohla odpovědět na dotazy a přání těch, kdo na mne hledají kontakt. Druhým důvodem je to, že jsme založili nové politické hnutí Klíčové hnutí a pro ty, kteří mají zájem dozvědět se o něm informace nebo spolupracovat je dobré být v kontaktu.

Jeho program najdete na stránkách www.klicovehnuti.cz a to i ve zkrácené verzi pro ty, kdo nemají chuť číst jej celý. Na jednotlivých bodech programu budeme pracovat tak, aby nabyly konkrétnější povahy. Myslím si, že ideály jsou a mají být základem každého hnutí, které se snaží působit ve veřejném prostoru, stejně tak, jako bez nich nemůže existovat ani žádný člověk, i když si často toho není vědom. V našem hnutí přinášíme nové pohledy a nápady, které dávno existují v knihách některých vědců, sociologů, filosofů i ekonomů. Považujeme za nutné učinit je součástí politického hnutí tak, aby se mohly začít postupně realizovat. Samozřejmě mezi požadavky na proměnu patří nároky na mravnost těch, kdo hnutí reprezentují.

Nové informace:

S radostí Vám oznamujeme, že Klíčové hnutí bylo 4.1. 2008 registrováno. Na začátku našeho osmičkového roku tedy začínáme existovat. Chtěla bych z celého srdce poděkovat všem, kdo svými podpisy přispěli k registraci. Poslední dobou jsme téměř denně dostávali z různých koutů naší republiky podepsané petiční archy. Je tedy vidět, že Vás náš program zaujal, vzbudil Váš zájem a že jste sami ze sebe a za sebe aktivně přispěli k jeho vzniku. Zvláštní poděkování patří Petru Czachovi, spoluzakladateli politického hnutí Demokracie, který mi v prosinci předal 600 podpisů. S našimi 780 to tedy dělá 1380 podpisů.

Na našich internetových stránkách budeme uveřejňovat veškeré aktuality, které se týkají hnutí. Budeme budovat jak předsednictvo, tak i pobočky hnutí v různých koutech naší republiky. Rádi přijmeme Vaše připomínky i podněty, eventuelně jiné aktivity. Věříme, že naše Klíčové hnutí zásadně přispěje k proměně naší společnosti a začne vracet lidem víru, že ideály lze uplatňovat v praxi a že své životy můžeme mít ve svých rukou, pokud za ně i za naši společnost přijmeme odpovědnost.

Táňa Fischerová